Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.g-golf.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Juridische verplichting

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Ber|Art Visual Design V.O.F.
Land: Nederland
Doel: Internet services

Naam: Prise d'Eau Golf
Land: Nederland
Doel: Leden administratie

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

G-Golf
Gilzerbaan 400
5032VC Tilburg
Nederland
Website: https://www.g-golf.nl
E-mail: contact@g-golf.nl
Telefoonnummer: 013-4628200

Bijlage

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

The Events Calendar

Hallo,

Deze informatie dient als leidraad voor de secties die moeten worden gewijzigd vanwege het gebruik van de evenementenkalender en de add-ons.

Je moet de onderstaande informatie opnemen in de juiste secties van je privacybeleid.

Disclaimer: Deze informatie is alleen bedoeld als richtlijn en mag niet worden beschouwd als juridisch advies.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Informatie over evenement, locatie en organisator

Door het gebruik van The Events Calendar, Events Calendar PRO, The Events Calendar Filter Bar, Eventbrite Tickets en Community Events plugins, evenals onze Event Aggregator Import dienst (opgenomen in The Events Calendar plugin), kan informatie worden verzameld en opgeslagen binnen de database van je site.

Suggested text:

Als je informatie over evenementen, locaties of organisatoren maakt, indient, importeert, opslaat of publiceert, wordt dergelijke informatie bewaard in de lokale database:
 1. Locatie-informatie: naam, adres, stad, land, staat, berichtcode, telefoon, site, geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad)
 2. Gegevens van de organisator: naam, telefoon, site, e-mail
 3. Evenementinformatie: site, kosten, beschrijving, datum, tijd, afbeelding

Evenementen, locaties en organisatoren importeren:

 1. Alle gegevens aanwezig in een CSV- of ICS-bestand en externe URL's (voor evenementen, locaties, organisatoren en tickets)
 2. Herkomstgegevens importeren (URL van waar evenementen worden geïmporteerd - zoals Eventbrite, MeetUp, andere compatibele URL-bronnen en meer, die vergelijkbare of dezelfde gegevens kunnen bevatten als hierboven vermeld)
 3. Eventbrite Ticket-informatie: naam, beschrijving, kosten, type, hoeveelheid
Houd er rekening mee dat een gebruiker, om nieuwe evenementen te creëren via het formulier voor het indienen van community-evenementen, een site-account op dit domein moet hebben. Deze informatie wordt bewaard in de lokale database. Het is ook mogelijk om anoniem evenementen te creëren, als de site-eigenaar deze optie hebt ingeschakeld. Bij het kopen van Eventbrite-tickets worden bezoeker, koper en bestelinformatie opgeslagen en beheerd door Eventbrite.

API sleutels

De Evenementenkalender suite biedt het gebruik van API-sleutels van derden. De belangrijkste functies zijn het verbeteren van de ingebouwde functies, waarvan sommige Google Maps, PayPal, Eventbrite en Meetup gebruiken. Deze API-sleutels worden niet geleverd door Modern Tribe.

Suggested text:

We gebruiken bepaalde API's om specifieke functies te bieden. Deze API's kunnen de volgende services van derden bevatten: Google Maps (API-sleutel), Meetup (OAuth-token), PayPal (e-mail, Client-ID, Client Secret), Eventbrite (API-sleutel, auth-URL, Client Secret) en Zoom (e-mail) , Client ID, Client Secret).

Hoelang je deze gegevens bewaard

Alle informatie (gegevens) wordt voor onbepaalde tijd bewaard in de lokale database, tenzij anders verwijderd.

Bepaalde gegevens kunnen worden geëxporteerd of verwijderd op verzoek van gebruikers via de bestaande Exporter of Eraser. Houd er echter rekening mee dat er verschillende 'edge-cases' zijn waarin we het verzamelen en exporteren van alle gegevens voor je eindgebruikers niet kunnen perfectioneren. We raden je aan een zoekopdracht uit te voeren in je lokale database en in het WordPress-dashboard om alle verzamelde en opgeslagen gegevens voor je specifieke gebruikersverzoeken te identificeren.

Waar we je gegevens heen sturen

Modern Tribe verstuurt standaard geen gebruikers gegevens buiten je site.

Als je onze plugin(s) hebt uitgebreid om gegevens te verzenden naar een service van derden, zoals Eventbrite, Google Maps of PayPal, kan gebruikersinformatie worden doorgegeven aan deze externe services. Deze diensten kunnen in het buitenland zijn gevestigd.