Print Friendly, PDF & Email

Golfregels 2019

Golfregels 2019 – De golfregels worden eenvoudiger en minder streng, maar om eenvoud te bereiken gaan we sommige zaken ook helemaal anders doen, bijvoorbeeld het droppen van een bal. De nieuwe golfregels zijn samengesteld door de verantwoordelijke organisaties, de R&A en USGA. De regelmodernisering, in 2017 al aangekondigd, is hiermee een feit. Het doel volgens de initiatiefnemers: ‘Regels die voor alle golfers gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn, waardoor de sport aantrekkelijker en toegankelijker wordt voor nieuwkomers.’ De R&A en USGA hebben vorig jaar al voorstellen voor de nieuwe regels gedaan en het golfpubliek en deskundigen om reacties gevraagd. Op basis van die reacties zijn er nog heel wat aanpassingen gedaan aan die voorstellen.

Golfregels 2019

De belangrijkste nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 op een rij 

 • Local rule voor bal verloren of out of bounds
  Golfbanen en wedstrijdcommissies kunnen per 1 januari 2019 een plaatselijke regel laten gelden die toestaat dat een speler een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt. ‘Including the nearest fairway area’, zeggen de regelinstanties: dat betekent dat je mag ‘cirkelen’ en de bal mag droppen op kortgemaaid gras in de buurt van waar hij verloren of out of bounds is. (Deze local rule wordt volgens de regelinstanties ingevoerd ‘om de zorgen van clubs te adresseren over het negatieve effect op het speltempo’ van de huidige regel. Nu is het zo dat een speler, als hij geen provisional heeft geslagen, terug moet naar de plaats waar de oorspronkelijke bal is geslagen, om daar, met bijtelling van één strafslag, een nieuwe bal in spel te brengen. Dat alles kost tijd. In de toekomst zijn er dus twee situaties mogelijk: 1 de nieuwe local rule hierboven geldt; 2 de nieuwe local rule geldt niet en dan is alles hetzelfde als nu. ‘De local rule’, zeggen de regelinstanties, ‘is niet bedoeld voor hogere niveaus zoals dat van professionals en topamateurs.’ Het zal overigens vanaf 1 januari 2019 minder vaak voorkomen dat een bal verloren is, omdat golfbanen meer gebieden tot ‘penalty area’ kunnen maken. Als de bal in zo’n gebied eindigt kun je met een drop en strafslag het spel vervolgen. Zie verderop.)
 • Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal
  Zoals al in 2017 voorgesteld wordt de tijd voor het zoeken naar een bal teruggebracht van vijf naar drie minuten. (Dit is een van de maatregelen om het speltempo te verhogen. De R&A en USGA gaan ook actief ‘Ready golf’ aanmoedigen en aanbevelen dat een speler niet langer dan 40 seconden doet over een slag.)
 • Droppen vanaf kniehoogte
  In de nieuwe regels droppen we van kniehoogte – en niet lager of hoger dan kniehoogte. (In het voorstel van 2017 zouden we mogen droppen van elke hoogte, ook van vlak boven de grond, maar dat is dus kniehoogte geworden. Op dit moment is de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen. Daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg, wat weer tot allerlei nieuwe regelsituaties leidt. Als de bal in de toekomst vanaf kniehoogte wordt gedropt, zo menen de regelinstanties, dan leidt dit tot ‘meer consistentie en eenvoud in het dropproces’ terwijl er toch, net als nu, een zekere toevalligheid blijft bestaan waar de bal eindigt na een drop.)
 • Niet meer meten met putter
  Als we een belemmering ontwijken (‘relief nemen’) mogen we, afhankelijk van de situatie, één stoklengte of twee stoklengtes meten met de langste club in de tas, maar niet met de putter. (Op dit moment mogen we nog wel met een putter meten. In het voorstel van 2017 werd gesproken over vaste meetlengtes van 20 en 80 inch, waarbij iedere golfer een soort lineaal-sticker met 20 en 80 inch op een club zou kunnen plakken, maar dat voorstel heeft het dus niet gehaald.)
 • Double hit: geen strafslag
  Er is bij een double hit niet langer meer sprake van één strafslag. (Een double hit betekent dat je de bal bij een slag twee keer raakt. Op dit moment moet je dan één slag en één strafslag noteren. In het voorstel van 2017 was de regel voor een double hit nog niet aangepast.)
 • Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal
  Zoals al voorgesteld in 2017 zal er in de nieuwe regels geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van een bal op de green of bij het zoeken naar een bal. Een speler is niet verantwoordelijk voor het veroorzaken van de beweging tenzij het ‘vrijwel zeker’ is dat hij de bal bewoog. (Nu krijg je nog wel straf als je je eigen bal per ongeluk beweegt bij het zoeken. De regel over het bewegen van een bal op de green is in 2017 al soepeler geworden door een nieuwe local rule)
 • Vlag mag in de hole blijven
  Zoals al voorgesteld in 2017 zal er geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. De spelers mogen putten met de vlag in de hole of uit de hole. (Volgens de huidige regels krijg je twee strafslagen als je de vlag in de hole raakt bij een putt vanaf de green.)
 • Spikemarks repareren
  Zoals al voorgesteld in 2017 mag je per 1 januari op de green schade van schoenen en dieren en andere schade repareren, zonder straf. Er is ook geen straf meer voor het aanraken van de green. (Het is nu nog verboden om de schade van een spikemark te repareren. Spikemarks zijn schadeplekken veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen.)
 • ‘Penalty areas’ in plaats van waterhindernissen
  Zoals voorgesteld in 2017 gaan waterhindernissen in de nieuwe regels ‘penalty areas’ heten en penalty areas zullen niet alleen uit water bestaan maar mogen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes en dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een penalty area een drop te nemen (met strafslag).
 • De grond aanraken in penalty areas
  In de penalty areas (gebieden met water, woestijn, jungle, etc.) zal het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water niet bestraft worden. (Ook dit wijkt niet af van de in 2017 voorgestelde regel. Nu krijg je nog wel straf als je de grond in een waterhindernis aanraakt met je club.)
 • Soepeler regels in de bunkers
  Zoals al voorgesteld in 2017 mag je losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen en ook het zand aanraken met je club of hand. Maar je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet ‘grounden’ in de directe buurt van je bal. En als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor. Er komt ook, zoals in 2017 voorgesteld, een extra optie als je bal onspeelbaar in een bunker ligt: je mag de bal dan met bijtelling van twee strafslagen buiten de bunker spelen.
 • Vertrouwen op de integriteit van een speler
  Zoals al in 2017 aangekondigd wordt in de nieuwe regels vertrouwd op de ‘redelijke beoordeling’ van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn, gebied of afstand – zelfs als videobeelden later aantonen dat de beoordeling fout was. Verder zal er geen meldingsplicht meer zijn als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd. (Nu moet je voordat je de bal opneemt je voornemen hiertoe melden aan de tegenstander of medespeler.)

Lees hier meer …


Golfregels 2019G-Golf is onderdeel van de Golfclub Prise d’Eau. G-Golf is Golf voor mensen met een verstandelijke beperking zoals het Syndroom van Down, Autisme, NAH, ADD, etc… Lees ons laatste G-Golf Nieuws of discussieer mee op ons Forum, bekijk onze G-Golf Evenementen en meld je aan voor de G-Golf Nieuwsbrief. Natuurlijk kan je ook sponsor, vrijwilliger of “Vriend van het G-Golf” worden, of gewoon helpen of iets Doneren. En je kan ook onze nieuwe G-Golfer worden. Heb je nog vragen neem dan contact met ons op.